HypnoBirthing: vaders in de hoofdrol!

De rol van de partner

Een heel speciale rol is tijdens de HypnoBirthing geboorte weggelegd voor de vader (de geboortepartner).
Hij staat de moeder terzijde en ziet er op toe dat afspraken worden nagekomen en dat er geen nodeloze medische ingrepen plaatsvinden. Hij helpt haar zich heel diep te ontspannen en haar aandacht volledig te richten op het geboorteproces. Vandaar ook dat we in onze cursussen altijd zowel de moeder als de geboortepartner trainen. Voor de vaders is het soms even wennen. ‘Ik kom mee omdat zíj dat graag wil’, hoor je dan. En het is mooi om te zien hoe de aanvankelijke scepsis van ‘het manvolk’ na een paar lessen wegsmelt als sneeuw voor de zon.
We horen achteraf vaak enthousiaste verhalen van vaders die het gevoel hadden dat ze er echt bij hoorden en goed voorbereid waren. Doordat de ouders  álle lessen en alle oefenstof samen doen, kan de vader zijn vrouw – als ze eens even een moeilijk moment heeft – weer terugbrengen in haar diepe ontspanning en de concentratie die ze nodig heeft om haar ‘klus te klaren’. Een groot bijkomend voordeel is dat al vóór de geboorte er binding plaatsvindt van het kindje met de beide ouders! Dat is misschien wel het allerkostbaarste aspect van een HypnoBirthing geboorte!

N.B: Als de moeder ervoor kiest dat er een andere geboortepartner dan de vader bij de bevalling aanwezig is (een familielid of goede vriendin) dan volgt deze samen met de moeder de lessen.