Artikelen over bevallen en HypnoBirthing

Als een vrouw goed voorbereid is, en als geest en lichaam in harmonie zijn, kan de geboorte een makkelijk verloop hebben, zoals we dat overal in de natuur zien. Lees meer in:
Wat is HypnoBirthing?

HypnoBirthing ontzenuwt de mythes en bakerpraatjes die vrouwen bang maken voor de bevalling en daardoor negatieve verwachtingen wekken. Hoe vaak hoor je niet, als je vertelt dat je zwanger bent, ‘nou veel sterkte dan maar’, in plaats van ‘wat heerlijk voor je’! Lees ook
Waarom zou je kiezen voor HypnoBirthing?

De  aanstaande ouders volgen samen alle  lessen. De vader is niet alleen toeschouwer, maar heeft een belangrijke, actieve rol. Een groot bijkomend voordeel is dat al vóór de geboorte er binding plaatsvindt van het kindje met de beide ouders. Lees ook:
HypnoBirthing: óók voor vaders!

Door de negatieve ‘bevallingsverhalen’ van anderen – familie, vriendinnen, collega’s – zijn veel vrouwen al ‘voorgeprogrammeerd’: ze zijn er vast van overtuigd dat een bevalling met heel veel pijn gepaard MOET gaan. En de televisie doet er nog een schepje bovenop. Dat heeft tot gevolg dat veel vrouwen ronduit bang zijn. En angst is een onwelkome gast in de kraamkamer! Lees ook:
De invloed van angst op de bevalling

Wanneer  moeder en kind in goede conditie zijn, en de moeder is ontspannen en niet angstig, heeft pijn niets te zoeken in de kraamkamer! Lees meer over dit uitgangspunt van HypnoBirthing in:
Een moderne methode, een oeroud concept

De HypnoBirthing methode leert de moeder dat een natuurlijke, ontspannen geboorte mogelijk is wanneer zij gebruik maakt van haar eigen manieren om te ontspannen, door visualisatie, zelfhypnose en speciale ademhalingstechnieken en dat zij kan vertrouwen op het natuurlijk functioneren van haar lichaam.
Lees ook:
HypnoBirthing viert het nieuwe leven!

Eeuwenlang is vrouwen ‘aangepraat’ dat bevallen pijn doet. (‘In smart zult gij uw kinderen baren.’  Jawel, allemaal de schuld van Eva, met die appel…) En hoewel de middeleeuwse toestanden rond de geboorte niet meer bestaan en de medische zorg in ons land uitstekend is, wordt aan een sterk geloof in pijn vastgehouden. Het is een zelfvervullend proces geworden: er wordt pijn verwacht, het lichaam is gespannen, en de pijn wordt gevoeld! Lees ook:
Een stukje geschiedenis

Een opgewekte houding ten opzichte van zwangerschap en geboorte had eeuwenlang de overhand. Maar in de Middeleeuwen voerden mannen in de artsenij, de regering en de Kerk, een intense strijd om het beeld uit te wissen van vrouwen als middelpunt van de godsdienst. Deze strijd had succes. Door een serie verordeningen die zich uitstrekten over de eeuwen, werd de bevalling, eens de ‘viering van het leven’, teruggebracht tot een ondraaglijk pijnlijke , eenzame en zeer gevreesde beproeving. Lees verder:
De bevalling als beproeving?

Aanstaande moeders die angstig zijn tijdens de zwangerschap, blijken de groei van hun ongeboren kind negatief te beïnvloeden. Het leidt tot een vertraging in de groei van het hoofd, de buik en het gewicht van de foetus.
Foetus van angstige moeder groeit slechter